jerusalem24 עברית

סוכנויות האו”ם וההתאחדות הבינלאומית של סוכנויות הפיתוח מתייצבות לצד ארגוני החברה האזרחית בשטח הפלסטיני הכבוש

ההחלטה שהמפקד הצבאי בגדה המערבית קיבל ב-7 בנובמבר, להכריז בצו צבאי על שישה ארגונים פלסטיניים לא ממשלתיים כארגוני טרור בגדה המערבית מעמיקה את חששן של סוכנויות האום וההתאחדות הבינלאומית של סוכנויות הפיתוח AIDA)), הפועלות בשטח הפלסטיני הכבוש. ההחלטה מהווה שחיקה נוספת של המרחב האזרחי וההומניטרי ועתידה להגביל משמעותית את עבודתם של ששת הארגונים, הפועלים זה עשרות שנים יחד עם הקהילה הבינלאומית, לרבות האום, לספק שירותים בסיסיים לפלסטינים רבים מספור.

אנו מתייחסים להאשמות אלה ברצינות רבה. עד היום, אף אחת מסוכנויות האום, וכן ההתאחדות הבינלאומית של סוכנויות הפיתוח, לא קיבלו תיעוד בכתב שעליו ניתן לבסס האשמות אלה,” אמרה המתאמת התושבת וההומניטרית מטעם האום בשטח הפלסטיני הכבוש, לין הייסטינגס. כן הוסיפה כי “נמשיך לפעול עם כל הארגונים השותפים הרלבנטיים כדי להשיג מידע נוסף.

על חקיקה נגד טרור לעלות בקנה אחד עם מחויבויות שמטילים המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, ובכללן כיבוד הזכות לחופש ההתאגדות והביטוי במלואה. לא ניתן להחילה על זכויות אדם לגיטימיות ופעילות הומניטרית; היקפה של החקיקה הישראלית נגד טרור משנת 2016, והשלכותיה על חזקת החפות מעלים חששות חמורים בהקשר של המשפט הבינלאומי.

מתוך מחויבותנו העמוקה לתפקיד החיוני וההכרחי של ארגוני חברה אזרחית בחברה דמוקרטית ובמציאת פיתרון לסכסוך בדרכי שלום, רבים מאיתנו עובדים עם ארגונים אלה וחלקנו תומכים בהם כספית. האשמות שהועלו בעבר בדבר שימוש לא ראוי שארגוני חברה אזרחית פלסטינים עושים במימון שהתקבל מאיתנו לא הוכחו. אנו נמשיך לתמוך במשפט הבינלאומי ובארגוני חברה אזרחית המקדמים את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, זכויות האדם וערכים דמוקרטיים.

Related Articles

Back to top button