jerusalem24 עברית

עמותות “בית המקדש” מנסות לעשות טקס “תקיעה בשופר” במסגד אל-אקצה

עמותות “בית המקדש” כפי שהם מכנים ת עצמם קראו לכניסות מורחות למסגד אל אקצה במשך החגים העבריים

הקבוצות המזוהות תחת השם של בית המקדש ובראשם יהודה גליק חבר הכנסת לשעבר מתכננים לכנס לתפילות ולתקוע בשופר בימי החג ,גליק פנה בבקשה רשמית לתקיעה בשופר במסגד בימי החג

החוקר בתנועות האלה זיאד אבחיס אומר שהעמותות שטוענות כי בית המקדש נמצא במסגד אל אקצא עובדת על אסטרטיגיה לחלוקה של זמן ומקום במסגד זאת במטרה כדבריו “לבסס להכנה מנטאלית לבית המקדש עד בנייתו בפועל

הניסיונות לחלוקת זמן במסגד נתקלו בהתנגדות של הפלסטינים בירושלים בגדה ובעזה במשך אירועי 2015 שהוגדרו כ”אינתפאדת הסכינים” ו ב2017 ב “באב אלאסבאט” שם מנעו הפלסטינים הצבת שערים מגנטיים בכניסה למסגד

התקיעה בשופר היא טקס שנעשה בחגים היהודים החשובים כמו ראש השנה ויום כיפור

יצויין כי היהודים נכנסים לרחבת מגד אל אקצה בימים מסויימים ובשעות מסויימות

Related Articles

Back to top button